Cornelis Koning
1893 - 1951

Boerderij Texel

Werk Cornelis Koning

"Boerderij Texel" - 1947
Gesigneerd rechtsonder CKoning 1947
Op de rand rechtsonder XXII (tentoonstellingsnummer?)
Potlood op papier
Afmetingen B x H  31 x 14,5 cm

Op deze tekening zien we een boerderij op het eiland Texel. Links en rechts enige boompartijen.  Cornelis Koning is verschillende keren voor korte of langere tijd op Texel geweest. Zijn zwager en schoonzus, huisarts Wim Renout en zijn vrouw Wil de Jong, boden hem en zijn vrouw een gastvrij onderkomen in hun huis in Oosterend.

In de vroege meer uitgewerkte tekeningen van Cornelis Koning worden lijnen bijna overal even sterk benadrukt. Mede hierdoor krijgen deze tekeningen een sterke ordening. Verderop in zijn ontwikkeling, niet exact aan te geven wanneer, doorbreekt de tekenaar de omtrekslijn. Hij omspeelt dan de vormen met losse lijnen. In de tekening van de boerderij op Texel heeft Koning de orde tot de chaos geroepen. Zo lijkt het. Het geheel wordt meer vereenvoudigd weergegeven, maar alles zit op zijn plaats. De lucht is met arceringen in meer verticale richting uitgewerkt. Details worden weggelaten. De potloodlijnen en vegen, de krassen in het papier in een wirwar van bewegingen - met vaart op het papier gezet -  geven het geziene duidelijk en treffend weer. Door subtiele donker- en lichtverschillen wordt de boerderij ruimtelijk gemaakt en bereikt de tekenaar tevens een grote intimiteit in zijn tekening.