Cornelis Koning
1893 - 1951

Aal Koning-de Jong

Gipsbeeld Cornelis Koning
Portret Cornelis Koning
Gipsbeeld Aal Koning-de Jong
Portret Aal Koning 1958, krijttekening Willem Hofker
Portret Aal Koning 1958
Krijttekening Willem Hofker

In 1935 als Cornelis Koning in Amsterdam zijn vrouw leert kennen is zij nog getrouwd. Haar man Hein Greven werkt op de tram voor het Gemeentelijk Vervoersbedrijf.

Al snel trekt de nog jonge, getrouwde vrouw, die vond dat haar wettige echtgenoot haar niet goed behandelde, bij de kunstenaar Koning in. Het zal nog tot 1947 duren voordat de scheiding van Aal en Hein Greven een feit is. In datzelfde jaar nog huwen Cornelis en Aal.

Cornelis Koning had een hartprobleem dat al vóór de oorlog door zijn huisarts was geconstateerd. Deze had hem gewaarschuwd. Hij mocht zich niet overmatig inspannen. 30 November 1951 bezoeken Aal en Cornelis een jarig familielid en 's avonds na afloop moeten zij zich haasten om de tram te halen. In de tram wordt Koning onwel. Met hulp lukt het de kunstenaar bij benedenburen Piet en Dora Esser naar binnen te brengen. Hier overlijdt hij. Pas later in de nacht van 1 december wordt zijn lichaam door ambulancepersoneel naar de bovenwoning van Aal en Cornelis gebracht. Koning wordt onder grote belangstelling met een koets met paarden vervoerd naar zijn laatste rustplaats Zorgvlied aan de Amstel. De verslagenheid en het verdriet door het overlijden van haar man is bij Aal en ook bij familie en vrienden groot.

Aal, die door haar man was gestimuleerd om samen met hem te tekenen en te schilderen begint op advies van bevriende kunstenaars Cor Dik en Henk Broer een studie aan de Rijksakademie bij beeldhouwer Piet Esser, tevens haar buurman aan de Zomerdijkstraat. Aal maakt nog een portret van haar overleden man. Bevriend kunstenaar Willem Hofker maakt in 1958 een getekend portret van Aal.

De weduwe van de kunstenaar Koning overlijdt in 1984 in een ziekenhuis in Amstelveen.