Cornelis Koning
1893 - 1951

Beeldhouwer Cornelis Koning

Werk Cornelis Koning
Cornelis Koning (links) en Wilhelmien en Gijsbert van Rede(?) - rond 1925
Werk Cornelis Koning
Beeldhouwwerk Cornelis Koning
Werk Cornelis Koning
Ontwerp monument Koningin Emma
Werk Cornelis Koning
Ontwerp monument Koningin Emma
Werk Cornelis Koning
"De kinderen van Teeseling" - olieverf op doek - verblijfplaats onbekend

In de Lexicon van Pieter Scheen wordt vermeld dat Cornelis Koning ook beeldhouwer was. Van al het werk dat hij als beeldhouwer heeft gemaakt is helaas niets bewaard gebleven. Slechts een paar foto's geven een indruk van wat hij als beeldhouwer heeft gecreéerd.
Waarschijnlijk is Koning pas op de Rijksacademie serieus met klei gaan werken. Dit onder de hoede van Professor Jan Bronner. Naast de schilderlessen is hij dus even leerling geweest bij Bronner. Dit past heel goed bij de student Koning die zich bezighoudt met de menselijke figuur en met mensengroepen en die tijdens zijn hele verdere leven ook als tekenaar-schilder zich vooral concentreert op de vorm en de suggestie van de ruimte. Ook op de bewaard gebleven foto's zien we dat hij in zijn beelden streeft naar vereenvoudiging en details weglaat.
Op een goeie dag moet Bronner hebben gevraagd aan de amanuensis Van Teeseling om een beeld van Koning af te gieten. Hij vond het de moeite waard. Van Teeseling legde het beeld over zijn schouder waarop het in tweeén brak.
Van de hand van Koning is uit zijn academietijd ook een dubbelportret bekend van de kinderen van de amanuensis Eddy en Cor. Cor gaat later ook studeren bij Bronner op de academie en wordt beeldhouwer. Cor van Teeseling is in 1941 opgepakt door de Duitse bezetter en in november 1942 gefusilleerd.

Boetseren is de kunstenaar blijven doen. In zijn atelier had Koning een kleikist staan en zo af en toe greep hij naar de klei. Dit heeft hij ook gedaan toen hij bij de familie Van Rede verbleef in Bennekom. Hij heeft daar gewerkt aan een model in klei voor het monument van Koningin Emma dat in Den Haag zou worden geplaatst. Het is niet uitgevoerd, het bleef bij een ontwerp.