Cornelis Koning
1893 - 1951
 

Cornelis Koning
Zaandijk 1893 - Amsterdam 1951

In december 1972 bracht ik als 20 jarige kunststudent een bezoek aan de tentoonstelling "Noord-Hollandse Figuratieven in Arti" in Amsterdam. Er hing o.a. werk van mijn docent Schilderen Henk Zomer. Er was ook een aantal schilderijen te zien van Cornelis Koning. Ik was meteen verliefd.

In 1975 toen ik in Amsterdam woonde trok ik op een goeie dag de stoute schoenen aan en zocht Mevrouw Aal Koning - de Jong, de weduwe van de kunstenaar op. Zij woonde toen nog altijd in de Zomerdijkstraat in Amsterdam-Zuid in de atelierwoning waar zij met haar man in 1947 was komen wonen. Bij mijn bezoek schonk zij mij een potloodtekening die haar man in Giethoorn had gemaakt. Dit was het begin van wat een omvangrijke verzameling zou worden van het werk van een voor mij bijzondere kunstenaar.

In 1982 exposeerde ik schilderijen van mijn hand in het Jan Cunenmuseum in Oss. Ik deed toen het voorstel aan directeur Piet Hagenaars een tentoonstelling te maken over Cornelis Koning. Samen brachten wij een aantal bezoeken aan de weduwe van de kunstenaar die toen nog steeds op hetzelfde adres in Amsterdam woonde.

Bij de expositie in de zomer van 1984 verscheen een catalogus met een eerste meer uitgebreide biografie. De beschouwing in het boekwerkje was mijn eigen eerste bescheiden poging het werk van de kunstenaar te plaatsen en tevens uit de vergetelheid te halen.

In 2006 vroeg uitgeverij Noord - Holland in Wormer mij een boek te schrijven over Cornelis Koning. Stad en land werden door mij afgereisd om nog zoveel mogelijk nieuwe gegevens en informatie over leven en werk van de kunstenaar te verzamelen. Een fascinerende zoektocht. Om het eerste boek gewijd aan Koning - dat past in een serie over Zaanse kunstenaars - te laten verschijnen en te presenteren zou op een geschikte locatie ergens in Noord-Holland een tentoonstelling georganiseerd moeten worden. Omdat het boek niet zonder de benodigde sponsoring gemaakt kon worden werden diverse fondsen aangeschreven. Tot op de dag van vandaag is het (nog) niet gelukt voldoende geld bij elkaar te krijgen.

De tekeningen en schilderijen van Koning zijn behalve in particuliere verzamelingen nergens te zien. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft verschillende schilderijen en één tekening in depot. Dat geldt ook voor de werken in het bezit van het Zaans Museum in Zaanstad, het Joods Historisch Museum in Amsterdam, het Jan Cunenmuseum in Oss en het stadsmuseum in Rhenen.

Om het werk van Cornelis Koning meer bekendheid te geven heb ik een website in het leven geroepen. Opnieuw zoek ik naar informatie en verwerk nieuwe gegevens in mijn manuscript. Voorbeelden van zijn tekeningen en schilderijen uit mijn eigen verzameling en andere collecties illustreren de tekst. De website zal naast foto's van tekeningen en schilderijen uit alle periodes, informatie bevatten over leven en werk, en zal een "work in progress" zijn.

Theo van der Steen